ADIYAMAN ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Üyelik Girişi
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim
VİDEO

Arıcılık

Arı

Arı hakkında genel bilgi

Arıcılıkta başarılı olmak için genç, sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanılmalıdır. Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özellikler arıcılıkta büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de ana arı yetiştiriciliği ilk olarak Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) tarafından 1978 yılında başlatılmıştır. Günümüzde bu çalışmalar üretim izni almış 100'e yakın işletme tarafından devam ettirilmektedir. 

Ana arı üretim miktarı

Günümüzde yıllık 300000 olan üretim, ülkemizin ihtiyacının ancak %20'sini karşılamaktadır.

Yürütülen çalışmalar

Arıcılık çalışmalarının başladığı 1972 yılından bu yana dünyadaki yeni teknolojiler takip edilerek, ana arı üretiminin ülke arıcılığının bir sektörü haline gelmesinde öncülük edilmiştir.

Suni tohumlama çalışmaları

Üretici kuruluşların ülke çapında dağıtımını yaptığı çiftleşmiş ana arılar, suni tohumlanmış saf Kafkas damızlık kolonilerin larvaları kullanılarak yetiştirilmiş ve doğal çiftleşmiş kullanma melezi (F1) ana arılardır.

Ana arıların üstünlükleri

Türkiye'de üretilen üretimi arılar; bal taşıma, uysallık, çalışma gücü, floradan faydalanma, değişik ekolojik şartlara kolayca uyum sağlama gibi üstün özelliklere sahiptir.

Üretim izni

Damızlık ana arı ve F1 ana arıları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan üretim izinleri ile yapılmaktadır.

Suni tohumlama neden yapılmalıdır?

Arıcılıkta, saf ırkların korunması ve ıslah çalışmaları için suni tohumlama yöntemi kullanılır ve bu yöntem sayesinde kontrollü çiftleşme sağlanır. Suni tohumlama yönteminin arı ıslahı açısından en önemli işlevi soyu bilinen ana arı yetiştirme olanağı sağlamasıdır. Arıcılıkta ıslah çalışmaları ancak suni tohumlama yöntemi ile mümkündür.

Bir koloni neden ana arı yapmak ister?

Koloni yeni bir ana arı yetiştirme ihtiyacını aşağıdaki nedenlerden dolayı duymaktadır:

 • Koloninin anasız kalması,
 • Ana arının yaşlı olması,
 • Oğul verme içgüdüsü ile.

Kolonilere ana arı uygulama nedenleri

Kovandaki ana arının yaşlanması veya ölmesi halinde, fazla zaman kaybetmeden yaşlı ana arı yerine genç, çiftleşmiş ana arı verilmelidir. Koloni uzun bir süre anasız kaldığında, yeni ana arının koloniye kabul ettirilmesi çok zor olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde koloniye ana arı uygulanmalıdır. Verimsiz ana arıların yenilenmesi zorunludur. Zira bir arıcının arılığında bulunan kovanlarının hepsinden yeterli ürün alabilmesi, kovanlarında bulunan verimsiz ana arıların değiştirilmesi ile mümkündür.

Ana arı uygulaması

 • Ana arı değiştirilecek ise, yaşlı ana arı kovandan alınır. 
 • Suni oğula verilecek ise, oğul bölme işlemi yapılır. 
 • Ana arı bulunmayan koloniye verilecek ise, koloni düzeninin kontrolü sağlanır. 
 • Koloni uzun süre anasız kalmış ise kapalı yavrulara çerçeve takviyesi yapılır. 
 • Koloni hazırlığından 6 gün sonra ana arı muhafaza yerinden alınır. 
 • Uygulama yapılacak kolonide günlük yumurta ve ana arı olabilecek larva kalmamalıdır. 
 • 6 gün içinde arılarca yapılmış bulunan ana arı yüksükleri itinayla ve yeniden ana arı gözü yapılamayacak şekilde iptal edilmelidir. 
 • Uygulama yapılacak kolonide çiftleşmemiş ana arı ve yalancı ana arı bulunmamalıdır. 
 • Bu kontrollerden sonra ana arı nakliye kafesi, kekli tarafı açılarak, iki yavrulu çerçeve arasına ve kafes teli yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Çiftleşmiş ana arının kabul edilme oranının %100'e yakın olduğu gözlenmiştir.

Ana arı uygulaması sonrası

 • Ana arı uygulamasından sonra koloni şurup veya kek ile beslenmelidir. Ancak koloni rahatsız edilmemeli, Varroa mücadelesinden kaçınılmalıdır.
 • Koloni bir hafta sonra açılır ve ana arı kontrol edilerek durum not edilir.

Ana arının verimsiz oluşunun nedenleri

 • Irk özelliği,
 • Yaşlı oluşu, 
 • Hastalıklı oluşu, 
 • Genetik olarak akrabalı yetiştirilmiş olması, 
 • Yeterli döllenmemiş olması, 
 • na arı üretimi yapılırken kullanılan larvaların gelişi güzel seçilmesi ve bu nedenle ana arıların küçük yapılı olması.

Bal hasadından sonra ana arı yenilemenin önemi

 • Kolonide genç işçi arı mevcudu olduğu için ana arı kabulü kolay olur. 
 • Kışa girmeden önce kolonide yeni generasyon işçi arı oluşması sağlanır. 
 • Genç ana arı ile kışı geçiren koloninin ilkbahar gelişimi daha hızlı olur. 
 • Sonbahar ya da ilkbahar ana arı kaybı olan kolonide yeniden ana arı yapma şansı az olur. Ana arı yetişse bile çiftleşmek için yeterli erkek arı bulamaz. Bu durumda koloni verimsiz olur ya da söner. 
 • Genç ana arılar daha fazla hormon salgıladığı için koloninin düzeni korunur. 
 • Yaz başında genç ana arılı kolonilerin oğul verme eğilimi daha azdır. Dolayısıyla daha güçlü koloniler oluşur daha fazla bal verimi alınır.

Ana arı kullanmanın avantajları

 • Kolonide 35 günlük erken yumurtlama süresi kazandırılmış olur. 
 • Kolonide ana arının doğal çiftleşmesinin taşıdığı risk önlenir. 
 • Kullanılan ana arının özellikleri bilinir, yaşı izlenebilir. 
 • Ana arının koloni tarafından kabulü kolay olur.
 • Koloni genç ana arılı olur. Bu da bal ve arı ürünleri verimini olumlu yönde etkiler, koloni geleceği garanti altına alınır. 
 • Oğul üretimi kolayca sağlanır. 
 • Zamansız ana arı kayıpları önlenmiş olur. 
 • Bütün ana arılar uluslararası renk sistemine göre işaretli olup, kayıt tutulmasında kolaylık sağlar.


Petek Üretimi

Bal Mumu Nedir?
Bal mumu genç işçi arıların karın halkalarındaki mum salgı bezleri tarafından salgılanan bir arı ürünüdür. Bal mumunun salgılandığı anda rengi beyazdır, kovan içinde doğal süreçlerde giderek sarı-kahverengi tonlarına döner.

    
                                   Bal Mumu ve Temel Petek
Bal mumu çok değerlidir. Arılar 1 kg bal mumu yapmak için 10 ile 25 kg arasında bal tüketirler. Saf bal mumu çeşitli üretim dallarında, örneğin kozmetik ve ilaç sanayiinde, boya ve vernik üretiminde kullanılmaktadır. En yoğun kullanıldığı alan ise petek yapımıdır.

Temel Petek Nedir?


Temel Petek, saf bal mumundan özel makinelerle üretilen, yüzeyinde işçi arı gözü basılı altıgenler bulunan standart levhadır.

Temel Petek Üretim Yöntemleri
Temel Petek üretiminde “sıcak döküm” ve “pres rulo” sistemi olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Her iki sistemde de silindirden çıkan bal mumu levhalar otomatik ayarlı bıçaklarla istenen boyutlarda kesilir ve temel petek olarak çerçevelere takılır.
Temel Petek Neden Önemlidir?
• Ana arının döllü yumurta bırakmasını sağlar. 
• Arıların gelişigüzel petek örerek kovan içi düzeni bozmalarını önler. 
• Arıların mum örmekle geçirecekleri zamanı bal taşımaya ayırmalarını sağlar. 


Temel Petek Üretimi


Temel Petek üretiminde kullanılacak bal mumu % 100 saf ve doğal olmalıdır.

Temel Petek haline getirilmeden önce Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğü ve Kireç hastalığı gibi hastalık etkenlerine karşı 120 °C'de sterilize edilmelidir.

Temel Petek Üretiminde Sorunlar
Temel Petek üretim tesislerine gelen mumların kirlilik derecesi farklıdır; temiz ve hastalıklı mumlar işleme beraber girerler. Sterilizasyon gereğince yapılmazsa, hastalıklar petekle birlikte yayılacaktır. Sterilizasyon için yeterli teknoloji ise bütün Temel Petek üreticilerinde yoktur. Ayrıca, yasak olmasına rağmen, yasadışı, haksız kazanç sağlamak amacıyla petek üretimi sırasında bal mumuna parafin, serezin, reçine, iç yağı gibi yabancı maddeler karıştırılabilmektedir. Temel Petek üretim tesisleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan üretim izni almalıdır.

Temel Petek Saklanmasındaki Sorunlar

             
Sonbaharda balı süzüldükten sonra uygun biçimde depolanmayan kabartılmış boş peteklere Mum Güvesi zarar vermektedir. Bu durumda, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen, bazı arıcılar naftalin kullanmaktadır. Bal mumu naftalini bünyesine alır ve uzun yıllar muhafaza eder. Bu durumda petekler yeniden koloniye verilirken içerdikleri naftalin bala geçer.

Eritilen eski peteklerdeki naftalin kalıntıları da yeni muma geçer.

Bal Mumu ve Temel Petek Nasıl Saklanmalıdır?

• 12 °C'nin altındaki depo sıcaklığında saklanmalıdır. 
• Kükürt uygulaması yapılarak saklanabilir. 
• Aktif arı kolonilerinin ikinci katında kabartılmış petek olarak saklanabilir. 
• Şartları uygun olan arıcılar peteklerini soğuk hava depolarında muhafaza edebilir.

Naftalin Her Yönden Zararlıdır

Ülkemizde 22 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren bal mumu ve bal ile ilgili Gıda Kodeksi'ne göre, hem bal üreticileri, hem petek üreticileri bal mumlarında ve ballarında 0 (sıfır) naftalin bakiyesi kuralına uymalıdır.

Öneriler

 • Bal mumu ve temel petek üretim standartlarına uygunluk sağlanmalıdır.
 • Arıcılar bal mumu güvesi mücadele yöntemleri konusunda eğitilmektedir. Eğitim çalışmalarına devam edilmelidir.
 • Temel petek üretimi ve pazarlaması yapan firmalar kamu kuruluşlarınca çok yoğun bir şekilde ve mevzuata uygun olarak, özellikle aktif arıcılık sezonunda denetlenmelidir.
 • İzinsiz üretime engel olunmalıdır.
 • İthal mumların kontrolü yapılmalıdır.
 • İlgili kamu kurumları, arıcı birlikleri ve petek üreticileri iş birliği içinde olmalıdır.
 • Naftalin, arıcılar ve temel petek üreten firmalar tarafından bal mumu güvesi mücadelesinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Bal mumu güvesi mücadelesinde yasak olan naftalin yerine alternatif fümigant ilaçların bulunması ve arıcılarımıza tavsiye edilmesi için üniversite ve araştırma kurumlarında çalışmalara derhal başlanmalıdır.
 • Eski peteklerden bal mumunu pres yöntemiyle ayrıştıran işletmelerin de kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret20614
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.34665.3680
Euro6.07976.1040
Hava Durumu
Anlık
Yarın
8° 7°
Saat